ܠܡܢܐ ܗܟܼܢ ܡܫܘܚܪܝܢܢ ܒܕܪ ܢܘܗܪܐ ܘܫܟُܚ̈ܬܐ ؟؟؟؟؟

المشرف: الدكتور بشير متي الطورلي

كبرئيل السرياني

عضو
مشاركات: 116

ܠܡܢܐ ܗܟܼܢ ܡܫܘܚܪܝܢܢ ܒܕܪ ܢܘܗܪܐ ܘܫܟُܚ̈ܬܐ ؟؟؟؟؟

مشاركة#1 » الأحد فبراير 14, 2010 1:06 am


ܐܡܪܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܡܚܣܝܳܐ ܚܢܐ ܣܠܡܐܢ ܥܠ ܣܟܼܠܘܬܐ ܕܥܡ̈ܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܝܝܐ
ܒܡܐܡܪܐ ܣܓܝ ܫܦܝܪܐ ܐܫܡܗ / ܡܳܢܰܘ ܟܘܐܪܐ ܕܪܒܐ ܗ̱ܘ ܡܢ ܣܟܼܠܘܬܐ ܡܣܠܝܬܐ ؟ / ܓܕ ܟܬܒܢܐ ܡܢܗ ܩܰܠܝܠ ܒܘܬ̈ܐ ܘܐܢ ܒܳܥܝܬܘܢ ܝܕܥܝܬܘܢ ܬܪܓܡܐ ܕ ܡܐܡܪܐ ܗܕܐ ܟܽܠ ܣܡ ܟܠܝܟ ܗܪܟܐ

" ..... ܐܢ ܡܟܬܪܝܢܢ ܒܣܟܼܠܘܬܐ ܘܡܩܘܝܐ ܒܢ ܦܠܝܓܼܘܬܐ
ܐܢ ܦܝܫܐ ܡܐܝܢܘܬܐ ܒܟܢܫܐܢ ܘܥܐܡ̈ܐܢ ܚܘܒܝܘܬܐ
ܐܒܘ̈ܗܝܢ ܡܶܢ ܩܒܪ̈ܝܗܘܢ ܥܕܠܝܢ ܠܢ ܒܟܼܡܝܪܘܬܐ
ܘܪܓܼܙܳܐ ܪܗܝܒܐ ܟܳܫܢ ܠܢ ܚܣܠܝܢ ܠܢ ܡܢ ܝܪܬܘܬܐ
ܢܦܬܚ ܠܥܰܝܢ̈ܝܢ ܘܠܗܘ̈ܢܝܢ ܘܢܶܛܪܘ̱ ܕܠܣܟܼܠܘܬܐ ܡܢ ܟܢܫܢ ...."


ܡܐ ܫܦܝܪܐ ܗܳܕܶܐ ܡܐܡܪܐ ܕ ܒܪܢܰܫܐ ܓܕ ܝܘܬܪ ܡܢܗ ܣܓܝ ܡܕܝܡ

ܬܘܕܝ
ܥܡ ܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ

ܓܒܪܐܝܠ ܣܘܪܝܝܐ

==========
ܫܒܩܢܐ : ܐܢܐ ܠܝܬ ܠܝ ܣܛܪܐ ܕܐܘܪܗܝ ܣܘܪܝܝܐ ܥܠ ܟܘܡܦܼܝܘܬܪ ܕܝܠܝ ، ܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܒܥܢܐ ܕܡܫܚܠܦܐ̱ܬܘܢ ܣܛܪܐ ܣܛܪܢܓܝܠܘܢ ܕ ܟܬܒܢܐ ܒܗ ܐܦ ܐܢܐ ܪܚܡܢܐ ܕ ܟܬܒܢܐ ܒܣܛܪܢܓܝܠܘܢ ܬܘܒ

cro2:
ܬܘܕܝ

ܬܘܕܝ

صورة العضو الرمزية
أبو يونان

المدير الفني
مشاركات: 3210
اتصال:

ܠܡܢܐ ܗܘܟܼܢ ܡܫܘܚܪܝܢܢ ܒܕܪ ܢܘܪܗܪ̈ܐ ܘܫܟُܚ̈ܘܬܐ ؟؟؟؟؟

مشاركة#2 » الأحد فبراير 14, 2010 4:59 am

[font=Serto Urhoy]ܬܘܕܝ ܐܚܐ ܘܚܒܪܐ ܕܝܠܝ̱ ܓܒܪܐܝܠ ܡܝܩܪܐ

ܡܫܘܚܬܐ ܗܕܐ ܐܬܪܓܡ ܣܝܡܐ ܩܐܡ ܠܥܡܐ ܕܝܠܢ ܊ ܘܬܘܚܬ̣ܐ ܠܐ ܡܥܕܪܢܘܬ̣ܐ ܡܢܗ ܊ ܐܠܐ ܐܢ ܥܠ ܟܠ ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܥܠܝܡ̈ܘܬ̣ܐ ܦܠܚܘܢܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬ̣ܐ ܠܡܛܠ ܥܡܢ ܊ ܘܐܘܪܡ ܨܒܘܬ̣ܐ ܕܐܡܬ̣ܢ ܠܡܥܠܝܐ ܘܢܗܘܢ ܡܫܘܙܒܢܢ ܫܘܪܝܐ ܠܐܒܘܗܝܢ ܊

ܦܘܫ ܒܫܠܡܐ ܘܐܠܗܐ ܥܡܟ̣ܘܢ
ܣܡܝܪ ܝܘܢܐܢ

==========
ܠܐ ܡܕܡ ܐܚܐ ܡܝܩܪܐ ܘܠܝܬ ܥܣܩܘܬ̣ܐ ܐܢ ܟܬ̣ܒܐܢ̱ܬ ܒܣܛܪܐ ܕܐܘܪܗܝ ܐܘ ܐܣܛܪܢܓܠܐ ܊ ܝܨܝܦܐ ܟܬ̣ܒܢܢ ܣܘܪܝܝܐ[/font]
صورة
صورة

كبرئيل السرياني

عضو
مشاركات: 116

ܠܡܢܐ ܗܟܼܢ ܡܫܘܚܪܝܢܢ ܒܕܪ ܢܘܗܪܐ ܘܫܟُܚ̈ܬܐ ؟؟؟؟؟

مشاركة#3 » الأحد فبراير 14, 2010 3:07 pm

ܬܘܕܝ ܣܓܝ ܡܠܦܢܐ ܣܡܝܪ ܥܠ ܣܘܥܘܪܬܐ ܕܝܠܟܼ ܪܚܡܬܐ ܥܠ ܣܝܺܡ ܕܝܠܝ̱ ܗܕܶܐ

ܐܢ̱ܬ ܫܰܪܝܪܘܝܬܐ ܐܡܪܐ ܐܢ̱ܬ ܕܡܪܘܡܝܢܢ ܨܒܘܬ̣ܐܢ ܠܟܠܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܒܐܪܒܥ ܦܢܝܘ̈ܬܐ ܘܢܗܘܢ ܡܫܘܙܒܢ̈ܐ ܫܰܪܝܪ̈ܐ ܠܐܒܘ̈ܗܐܢ

ܪܚܝܡܟܼ
ܓܒܪܐܝܠ

العودة إلى ”ذكريات سريانية“

الموجودون الآن

المتصفحون للمنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين فقط

cron
jQuery(function($) { 'use strict'; $('.stat-block.online-list').attr('id', 'online-list'); $('.stat-block.birthday-list').attr('id', 'birthday-list'); $('.stat-block.statistics').attr('id', 'statistics'); $('.collapse-box > h2, .stat-block > h3').addClass("open").find('a').contents().unwrap(); $('.collapse-box, .stat-block').collapse({ persist: true, open: function() { this.stop(true,true); this.addClass("open"); this.slideDown(400); }, close: function() { this.stop(true,true); this.slideUp(400); this.removeClass("open"); } }); var $videoBG = $('#video-background'); var hasTopBar = $('#top-bar').length; function resizeVideoBG() { var height = $(window).height(); $videoBG.css('height', (height - 42) + 'px'); } if (hasTopBar && $videoBG.length) { $(window).resize(function() { resizeVideoBG() }); resizeVideoBG(); } phpbb.dropdownVisibleContainers += ', .profile-context'; $('.postprofile').each(function() { var $this = $(this), $trigger = $this.find('dt a'), $contents = $this.siblings('.profile-context').children('.dropdown'), options = { direction: 'auto', verticalDirection: 'auto' }, data; if (!$trigger.length) { data = $this.attr('data-dropdown-trigger'); $trigger = data ? $this.children(data) : $this.children('a:first'); } if (!$contents.length) { data = $this.attr('data-dropdown-contents'); $contents = data ? $this.children(data) : $this.children('div:first'); } if (!$trigger.length || !$contents.length) return; if ($this.hasClass('dropdown-up')) options.verticalDirection = 'up'; if ($this.hasClass('dropdown-down')) options.verticalDirection = 'down'; if ($this.hasClass('dropdown-left')) options.direction = 'left'; if ($this.hasClass('dropdown-right')) options.direction = 'right'; phpbb.registerDropdown($trigger, $contents, options); }); });

تسجيل الدخول  •  التسجيل